Διοικητικά Στοιχεία

 

Στατιστικά Προσωπικού (2015-2016)

ΤΜΗΜΑ Μέλη ΔΕΠ Επικουρικό Διδακτικό/ΕΔΙΠ

Φοιτητές/Διδακτικό προσωπικό

Διοικητικό* Τεχνικό*
Βιολογίας 54 0/9   3 0
Χημείας 75 0/12   5 6
Γεωλογίας 46 0/29   4 3
Πληροφορικής 29 0/1   4 1
Μαθηματικών 21 0/3   6 0
Φυσικής 76 0/20   5 7

 

Χρηματοδότηση ανά Σχολή 2007-2011