Διοικητικά Στοιχεία

 

Στατιστικά Προσωπικού (2017-2018)

ΤΜΗΜΑ Μέλη ΔΕΠ Επικουρικό Διδακτικό/ΕΔΙΠ  Διοικητικό* Τεχνικό* Νέοι προπτυχιακοί φοιτητές
Βιολογίας 48 8   0 152
Χημείας 68 12   6 204
Γεωλογίας 43 29   4 123
Πληροφορικής 28 4   1 207
Μαθηματικών 20 7   1 220
Φυσικής 70 22   7 242