Διοικητικά Στοιχεία

 

Στατιστικά Προσωπικού (2015-2016)

ΤΜΗΜΑ Διδάσκοντες Καθηγητές/Λέκτορες Επικουρικό Διδακτικό/ΕΔΙΠ

Φοιτητές/Διδακτικό προσωπικό

Διοικητικό* Τεχνικό*
Βιολογίας 49/5 1/9 18 2 0
Χημείας 73/5 1/12 20 4 6
Γεωλογίας 44 0/24 22 4 3
Πληροφορικής 28/1 1/1 35 4 1
Μαθηματικών 24/3 1/3 153 5 1
Φυσικής 73/7 1/21 32 4 7

 

Χρηματοδότηση ανά Σχολή 2007-2011