Εκπαίδευση

Στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρονται και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμονται οι αντίστοιχοι τίτλοι.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα) και για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Σε όλα τα Τμήματα οι φοιτητές συνδέονται και ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τους στις Γραμματείες, ενώ υπάρχουν υποδομές βιβλιοθηκών και υπολογιστών.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρεται πληθώρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), καθώς και προγραμμάτων που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

  Στατιστικά στοιχεία φοιτητών ακαδ. έτους 2016-2017

Κινητικότητα Erasmus (σπουδές+πρακτική) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

    Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι
ΤΜΗΜΑ Προπτυχιακοί Master Phd 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Βιολογίας 973 68 87 36 25 4 4
Γεωλογίας 1361 115 85 5 9 5 6
Μαθηματικών 2901 136 43 16 9 3 1
Πληροφορικής 1151 127 81 10 7 4 3
Φυσικής 2494 255 143 17 20 3 1
Χημείας 1518 132 106 15 8 10 3
ΣΥΝΟΛΟ 10398 833 545 99 78 29 18

- Η Σχολή έχει πλήθος συμφωνιών ERASMUS με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

- Κάθε χρόνο περίπου το 10% των φοιτητών μπορεί να σπουδάσει στο εξωτερικό.