Εκπαίδευση

Στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρονται και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμονται οι αντίστοιχοι τίτλοι.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα) και για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Σε όλα τα Τμήματα οι φοιτητές συνδέονται και ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τους στις Γραμματείες, ενώ υπάρχουν υποδομές βιβλιοθηκών και υπολογιστών.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρεται πληθώρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), καθώς και προγραμμάτων που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

   

Κινητικότητα Erasmus (σπουδές+πρακτική)

  Στατιστικά φοιτητών 2015-2016 Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι
ΤΜΗΜΑ Προπτυχιακοί Master Phd 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013
Βιολογίας 997 107 48 40 24 7 14
Γεωλογίας 1081 93 75 5 5 1 2
Μαθηματικών 4120 187 30 19 9 2 1
Πληροφορικής 1009 117 77 7 9 3 1
Φυσικής 2533 251 116 20 8 5 3
Χημείας 1567 123 119 11 23 4 5
ΣΥΝΟΛΟ 11307 878 465 102 78 22 26

- Η Σχολή έχει πλήθος συμφωνιών ERASMUS με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

- Κάθε χρόνο περίπου το 10% των φοιτητών μπορεί να σπουδάσει στο εξωτερικό.