Εκπαίδευση

Στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρονται και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμονται οι αντίστοιχοι τίτλοι.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα) και για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Σε όλα τα Τμήματα οι φοιτητές συνδέονται και ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τους στις Γραμματείες, ενώ υπάρχουν υποδομές βιβλιοθηκών και υπολογιστών.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρεται πληθώρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), καθώς και προγραμμάτων που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

  Στατιστικά στοιχεία φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018

Κινητικότητα Erasmus (σπουδές+πρακτική) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

    Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι
ΤΜΗΜΑ Προπτυχιακοί Master Phd 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018
Βιολογίας 939 80 102 25   4 6
Γεωλογίας 1347 118 84 9   6 0
Μαθηματικών 2937 133 30 9   1 10
Πληροφορικής 1269 109 103 7   3 0
Φυσικής 2512 237 141 20   1 2
Χημείας 1533 143 111 8   3 0
ΣΥΝΟΛΟ 10537 820 571 78   18 18

- Η Σχολή έχει πλήθος συμφωνιών ERASMUS με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

- Κάθε χρόνο περίπου το 10% των φοιτητών μπορεί να σπουδάσει στο εξωτερικό.