Εκπαίδευση

Στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρονται και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμονται οι αντίστοιχοι τίτλοι.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα) και για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Σε όλα τα Τμήματα οι φοιτητές συνδέονται και ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τους στις Γραμματείες, ενώ υπάρχουν υποδομές βιβλιοθηκών και υπολογιστών.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρεται πληθώρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), καθώς και προγραμμάτων που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

  Στατιστικά στοιχεία φοιτητών ακαδ. έτους 2021-2022

Κινητικότητα Erasmus (σπουδές+πρακτική) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

    Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι
ΤΜΗΜΑ Προπτυχιακοί Master Phd 2020-2021 2021-2022* 2020-2021 2021-2022*
Βιολογίας 1101            (385 άνδρες,  716 γυναίκες) 154            (56 άνδρες,  98 γυναίκες) 97         (38άνδρες,   59 γυναίκες) 10 6 0 0
Γεωλογίας 1571            (906 άνδρες,  665 γυναίκες) 171             (84 άνδρες,  87 γυναίκες)

155           (26 άνδρες, 129 γυναίκες)

14 3 0 0
Μαθηματικών 3136         (1896 άνδρες, 1240 γυναίκες) 133             (79 άνδρες,  54 γυναίκες) 31             (19 άνδρες, 12 γυναίκες) 7 4 0 0
Πληροφορικής 1818         (1452 άνδρες, 366 γυναίκες) 384           (260 άνδρες, 124γυναίκες) 120           (97 άνδρες, 23 γυναίκες) 6 6 0 0
Φυσικής 2760          (1883 άνδρες, 877 γυναίκες) 298           (192 άνδρες, 106 γυναίκες) 138           (88 άνδρες, 50 γυναίκες) 18 4 0 0
Χημείας 1752          (696 άνδρες, 1056 γυναίκες) 217            (80 άνδρες, 137γυναίκες) 122           (35 άνδρες, 87 γυναίκες) 15 7 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 12138 1357 663 70 30 0 0

- Η Σχολή έχει πλήθος συμφωνιών ERASMUS με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

- Κάθε χρόνο περίπου το 10% των φοιτητών μπορεί να σπουδάσει στο εξωτερικό.

* Τα στοιχεία αναφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.