Η Σχολή

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Στον ιστοχώρο αυτό  θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην ιστορία, στην οργάνωση, στη διοίκηση και στα Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή.

 

Η σύσταση Φυσικομαθηματικής Σχολής προβλέπεται στον ιδρυτικό του Πανεπιστημίου νόμο 3341 της 14 Μαΐου 1925, τα τμήματα δε Μαθηματικών και Φυσικής λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1928/29. Η ίδρυση των τμημάτων Χημείας και Φυσιογνωστικού ανάγεται στο 1943, έρχεται δε να συστηματοποιήσει υπάρχοντα εργαστήρια. Η Σχολή θα ολοκληρωθεί το 1955 με την προσθήκη του τμήματος Φαρμακευτικής, ενώ δέκα χρόνια αργότερα θα δημιουργηθεί η πρώτη μονάδα μεταπτυχιακών σπουδών.

Η διεύρυνση και διασπορά των γνωστικών αντικειμένων του Φυσιογνωστικού τμήματος οδηγεί, άλλωστε το 1973 σε διχοτόμηση στα τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. Οι πέντε φοιτητές της πρώτης χρονιάς θα γίνουν 204 το 1940/41, 1040 το 1960/61, 3544 το 1966/67, 5151 το 1973/74, 7655 το 1979/80. Στη συνέχεια, ο  νόμος πλαίσιο 1286 της 16 Ιουλίου 1982 θεσμοθετεί την απόσπαση του τμήματος Φαρμακευτικής, την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ειδικεύσεως, αλλά και την μετονομασία σε Σχολή Θετικών Επιστημών.

Ως τελευταία εξέλιξη το 1991 ιδρύεται το τμήμα Πληροφορικής. Σήμερα η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελείται από τα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, και Πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα