Επικοινωνία

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Τηλ: 2310-998010, Φαξ: 2310-998022

e-mail: chintigl@bio.auth.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Τηλ: 2310-998020, 998072, Φαξ: 2310-998022

e-mail: info@sci.auth.gr

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών, Κοσμητεία

Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.