Τμήματα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής

 Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Βουγιατζής, Αναπλ. Καθηγητής

 Προϊσταμένη Γραμματείας: Λευκοθέα Βίγλη-Παπαδάκη

 Τηλ: 2310-998120  Φαξ: 2310-998122 email: info@physics.auth.gr

 Website: www.physics.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 Πρόεδρος: Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια

 Αναπληρωτής Πρόεδρος: Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα, Καθηγήτρια

 Προϊσταμένη Γραμματείας: Αναστασία Στεργίου

 Τηλ: 2310-997950  Φαξ: 2310-997952  e-mail: info@math.auth.gr

 Website: www.math.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

     

 Πρόεδρος: Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια

 Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής

 Προϊσταμένη Γραμματείας: Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα

 Τηλ: 2310-998250 Φαξ: 2310-998252     e-mail: info@bio.auth.gr

  Website: www.bio.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής

 Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτριος Αχιλιάς, Καθηγητής

 Προϊσταμένη Γραμματείας: Λυδία Σταυρακάκη

 Τηλ: 2310-997680 Φαξ: 2310-997642  e-mail: info@chem.auth.gr

 Website: www.chem.auth.gr

   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

 Πρόεδρος: Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής

 Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής

 Προϊσταμένη Γραμματείας: Αικατερίνη Τζουμπάρη

 Τηλ: 2310-998450 Φαξ: 2310-998452     e-mail: info@geo.auth.gr

 Website: www.geo.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Πρόεδρος: Ελευθέριος Αγγελής , Καθηγητής

 Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια

 Προϊσταμένη Γραμματείας: Μαρία Μηλώση

 Τηλ: 2310-998410 Φαξ: 2310-998310     e-mail: info@csd.auth.gr

 Website: www.csd.auth.gr