Διοίκηση

ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ

Κοσμητόρισσα της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ έχει εκλεγεί για τα έτη 2021-2024 η Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών κ. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους.

Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ.

Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, 1ος όροφος

Τηλ: 2310-998010

e-mail: dean@sci.auth.gr, hara@math.auth.gr

CV

 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  έχει ως εξής:

Κοσμητόρισσα:Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Δημήτριος Μελάς, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Δημήτριος Πουλάκης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας: Μηνάς Γιάγκου, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας: Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Θ.Ε: Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε: Ουρανία Κοπαλίδου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωποι των φοιτητών: Δεν έχουν οριστεί μέχρι σήμερα για το ακαδ. έτος 2021-2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  είναι η ακόλουθη:

Κοσμητόρισσα: Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια

Μέλη Δ.ΕΠ. της Σ.Θ.Ε.: Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Θ.Ε: Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε: Ουρανία Κοπαλίδου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωποι των φοιτητών: Δεν έχουν οριστεί μέχρι σήμερα για το ακαδ. έτος 2021-2022.

 

Συγκρότηση Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. 2021-2022

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σ.Θ.Ε. 2021-2022