Διοίκηση

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ έχει εκλεγεί για τα έτη 2014-2018 ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας κ. Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου.

 

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., 

Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, 1ος όροφος

Τηλ: 2310-998010, Φαξ: 2310-998022

e-mail: chintigl@bio.auth.gr

CV

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  είναι η ακόλουθη:

Κοσμήτορας: Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Νικόλαος Καραμπετάκης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας: Μηνάς Γιάγκου, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας: Μιχαήλ Βαβελίδης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής

Εκπρόσωπος φοιτητών: Δεν έχει οριστεί για το ακαδ. έτος 2016-2017

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ