Διοίκηση

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ έχει εκλεγεί για τα έτη 2014-2018 και 2018-2021 ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας κ. Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου.

 

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., 

Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, 1ος όροφος

Τηλ: 2310-998010, Φαξ: 2310-998022

e-mail: chintigl@bio.auth.gr

CV

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  είναι η ακόλουθη:

Κοσμήτορας: Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Δημήτριος Μελάς, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Δημήτριος Πουλάκης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας: Μηνάς Γιάγκου, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας: Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Θ.Ε: Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε: Γεώργιος Γαλαρινιώτης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωποι των φοιτητών: Δεν έχουν εκλεγεί μέχρι σήμερα για το ακαδ. έτος 2020-2021

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  είναι η ακόλουθη:

Κοσμήτορας: Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητής

Μέλη Δ.ΕΠ. της Σ.Θ.Ε.: Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Θ.Ε: Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε: Γεώργιος Γαλαρινιώτης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωποι των φοιτητών: Δεν έχουν εκλεγεί μέχρι σήμερα για το ακαδ. έτος 2020-2021.