Γραμματεία

  Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου

   Προϊσταμένη Γραμματείας

   Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, Ισόγειο

   Τηλ: 2310-998020,  Φαξ: 2310-998022     

   e-mail: eraftopo@sci.auth.gr

 

  Ιωάννης Παπαδόπουλος 

  Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., 1ος όροφος

  Τηλ: 2310-998072,  Φαξ: 2310-998022

  e-mail: ppioanni@sci.auth.gr

  Γεώργιος Αβραμίδης

  Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., Ισόγειο

  Τηλ: 2310-998040,  Φαξ: 2310-998022

  e-mail: gavram@sci.auth.gr

 

  Παναγιώτης  Ελευθερίου

  Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., Ισόγειο

  Τηλ: 2310-998030,  Φαξ: 2310-998022

  e-mail:

   

"Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." - "Υποδείγματα εγγράφων"