Διατμηματικό μάθημα με τίτλο ‘’Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου’’ στο ΑΠΘ.

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 (στο χειμερινό και στο
εαρινό εξάμηνο) το μάθημα ‘’Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου’’.
Στα επισυναπτόμενα αρχεία υπάρχουν ορισμένες συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν στο μάθημα και στον τρόπο δήλωσής του,για ενημέρωση των φοιτητών /τριών.