Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης αριθμ. 28885/27-8-2017 προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-8-2019.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στο αμφιθέατρο «Βασίλειος Κυριαζόπουλος», στο Μετεωροσκοπείο, από τις 09:00 έως τις 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη και στο ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτονται.