Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των έξι (6) Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για θητεία από 1-12-2017 έως 31-8-2019, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017). Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη των Κ.Ε.Ε. προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως εξής:

 

Τμήμα

Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τμήμα Φυσικής

Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής

Γεώργιος Βουγιατζής, Αναπλ. Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών

Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους,

Καθηγήτρια

Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα,

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Χημείας

Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής

Δημήτριος Αχιλιάς, Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια

Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής

Τμήμα Γεωλογίας

Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής

Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια