Προσβασιμότητα ΑμεΑ στη ΣΘΕ

1) Οριζόντια Προσβασιμότητα (Κεκλιμένα επίπεδα-Θύρες)

Υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης προς το ισόγειο όλων των κτηριακών συγκροτημάτων της Σ.Θ.Ε., δηλαδή:

α) Για το κτηριακό συγκρότημα πρώην ΦΜΣ από την Πλατεία Χημείου (μεταλλικό και σκυροδέματος) από την πλευρά του Βιολογικού και από την οδό Εθνικής Αμύνης (σκυροδέματος),

β) Για το κτηριακό συγκρότημα Βιολογικού και από τις δύο εισόδους (ΦΜΣ - ΓΔΣ, σκυροδέματος),

γ) Για το κτηριακό συγκρότημα Χημείας από την Πλατεία Χημείου (σκυροδέματος) και από την 1η οριζόντια διαδρομή (Εθνικής Αμύνης -> 3ης Σεπτεμβρίου) της Πανεπιστημιούπολης (σκυροδέματος).

Οι ανωτέρω προσβάσεις χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης όσον αφορά στις κλίσεις (Εθνικής Αμύνης -> ΦΜΣ) αλλά και στην τελική επιφάνεια.

                                                         

2) Κατακόρυφη Προσβασιμότητα (Αναβατόρια-Ανελκυστήρες-Κλίμακες)

Για την κατακόρυφη πρόσβαση των ανωτέρω κτιριακών συγκροτημάτων υπάρχουν αντίστοιχα:

α) Δύο αναβατόρια (κατακόρυφο και κλίμακας) στην είσοδό του για πρόσβαση προς τη Δυτική του πλευρά και ένα (κλίμακας) για πρόσβαση στο υπόγειο αμφιθέατρο της ίδιας πλευράς. Προβλέπεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση και προς την άλλη πλευρά του ισογείου του.

β) Υπάρχει ανελκυστήρας για πρόσβαση σε όλους τους ορόφους του.

γ) Υπάρχει ανελκυστήρας για πρόσβαση σε όλους τους ορόφους του.

Η λειτουργία των ανωτέρω αναβατορίων έχει υποδειχθεί στους θυρωρούς και φύλακες των αντίστοιχων κτιριακών συγκροτημάτων από την ανάδοχο εταιρεία συντήρησής τους ενώ τα απαραίτητα κλειδιά λειτουργίας και τηλεχειριστήρια υπάρχουν εκτός των ανωτέρω και στο κεντρικό θυρωρείο του Α.Π.Θ. σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε κάθε περίπτωση η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη λύση οιουδήποτε σχετικού προβλήματος κατόπιν κλήσης στους αναγραφόμενους στα αναβατόρια τηλεφωνικούς αριθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι τα αναβατόρια πληρούν όλες τις τρέχουσες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας.

 

3) Χώροι υγιεινής για ΑμεΑ

Προς το παρόν λειτουργούν χώροι υγιεινής για ΑμεΑ στα αντίστοιχα κτηριακά συγκροτήματα ως κάτωθι:

α) Στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε.

β) Στον ημιώροφο του κτηρίου Βιολογίας

γ) Στον 1ο όροφο του κτηρίου Βιολογίας

 

Για περαιτέρω πληροφόρηση επί σχετικών θεμάτων μπορείτε να απευθύνεστε και στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Α.Π.Θ.:

https://www.auth.gr/office/390 (Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ)

http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=55&lang=el (Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων)