ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

                                   Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.
                                 Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου
                                             Καθηγητής