Ετήσια έκθεση απολογισμού του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου, καθηγητή, για το ακαδημ. έτος 2016-2017

Ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή, για το έτος 2016-2017.