Ανακοίνωση της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. προωθεί ανακοίνωση της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της Σ.Θ.Ε. για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

 

*************

Ανακοίνωση της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, καθιερωμένη από τον ΟΗΕ να εορτάζεται στις 8 Μαρτίου, έχει σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και ιδιαίτερα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε κάθε κοινωνικό χώρο. Καθημερινά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν θέματα όπως δυσκολίες στην ανάληψη θέσεων ευθύνης, σεξιστικές συμπεριφορές στο εργασιακό περιβάλλον και άλλα.

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ του ΑΠΘ (ΕΦΙΣΘΕ) έχει σκοπό της την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Σχολής. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας των Δικαιωμάτων των Γυναικών, η ΕΦΙΣΘΕ ενθαρρύνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να στηρίξουν την προσπάθεια εξάλειψης σεξιστικών στερεοτύπων και να αποδοκιμάσουν απερίφραστα περιστατικά σεξιστικής συμπεριφοράς και ανισότητας σε βάρος των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι υποχρέωση όλων, για την δημιουργία ακαδημαϊκών σχέσεων απαλλαγμένων από διακρίσεις και με σεβασμό στην ισότητα των φύλων.