Ομιλία του καθηγητή Δημητρίου Χριστοδούλου, με τίτλο "Γεωμετρία και Ανάλυση στον Σχηματισμό Κρουστικών Κυμάτων".

Γενικό Σεμινάριο Τμήματος Μαθηματικών

Ομιλία του καθηγητή Δημητρίου Χριστοδούλου, ΕΤΗ (https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrios_Christodoulou), με τίτλο "Γεωμετρία και Ανάλυση στον Σχηματισμό Κρουστικών Κυμάτων", την Παρασκευή 27.4.18,  ώρα 12:15 μ., στην Αίθουσα Σεμιναρίων του 3ου ορόφου του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Η ομιλία αναφέρεται στο έργο του καθηγητή κ. Χριστοδούλου για τον σχηματισμό και την εξέλιξη κρουστικών κυμάτων στα συμπιεστά ρευστά.Πρώτα θα διατυπωθούν οι εξισώσεις στο χωροχρονικό πλαίσιο και η αιτιατή δομή και γεωμετρία που προκύπτει. Κατόπιν, θα διατυπωθούν τα προβλήματα σχηματισμού και εξέλιξης κρουστικών κυμάτων στο πλαίσιο της θεωρίας των μερικών διαφορικών εξισώσεων. Στην συνέχεια θα περιγραφούν τα αποτελέσματα και τέλος θα δοθεί ένα περίγραμμα για τον χειρισμό του θέματος με συνδυασμό αναλυτικών και γεωμετρικών μεθόδων.

Ο Δημήτριος Χριστοδούλου τιμήθηκε με το βραβείο Bôcher Memorial Prize της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας το 1999.
Η αιτιολόγηση απονομής του βραβείου αναφέρει τη δουλειά του στα σφαιρικώς συμμετρικά βαθμωτά πεδία και στην ευστάθεια του χωροχρόνου Minkowski.
Το 2008 τιμήθηκε με το Βραβείο Tomalla για τη βαρύτητα, ενώ το 2011 (μαζί με τον Richard S. Hamilton) με το Βραβείο Shaw στις Μαθηματικές Επιστήμες. Ειδικά για τον κ. Χριστοδούλου η αιτιολόγηση αναφέρεται στο έργο του πάνω στη δημιουργία μελανών οπών από ισχυρότατα βαρυτικά κύματα, καθώς και στην παλαιότερη έρευνά του επί των σφαιρικά συμμετρικών βαθμωτών πεδίων με ίδια βαρύτητα και επί της ευστάθειας του χωροχρόνου Minkowski.

Η ομιλία του κ. Δ. Χριστοδούλου έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Η ομιλία θα αναμεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά και θα βινεοσκοπηθεί. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω των υπερσυνδέσμων https://www.auth.gr/video/25345 ή https://www.auth.gr/news/audiovisual