Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.

Μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), για την εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, ορίζονται οι κ.κ.:

Τακτικά μέλη

1. Ιωάννης Αρβανιτίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής (Πρόεδρος)

2. Δημήτριος Βράκας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

3. Ιωάννης Κατσογιάννης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Χημείας

4. Ιωάννης Πυθαρούλης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας

5. Μαρία Τουράκη, λέκτορας του Τμήματος Βιολογίας

 

Αναπληρωματικά μέλη

1. Βασίλειος Μαρίνος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας

2. Χρήστος Βόλος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής

3. Νικόλαος Τσίτσας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

4. Βασιλική Σαρλή, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας

5. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών