ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00, στην αίθουσα 2 στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, ώρα 12:00 μ.