Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.

Τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή της αίτησης υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιο  για τη θέση του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε., για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2018, τον κ. Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/358.