Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Tην Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017).

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της Κ.Ε.Ε. προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οποία Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε., για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, εκλέγεται ο κ. Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/358.