Καλές Γιαρτές από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

                                    Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

                                   Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

                                   Καθηγητής Τμ. Βιολογίας