Προκηρύξεις υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ – 2019

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις ακόλουθες θεματικές περιοχές :

      1. Θεματική Περιοχή Μηχανικής
      2. Θεματική Περιοχή Θετικών Επιστημών
      3. Θεματική Περιοχή Οικονομικής Επιστήμης
 
Πληροφορίες για τις προκηρύξεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών στους συνδέσμους