Επιτροπή Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού της Σ.Θ.Ε.

Η Επιτροπή Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

Τακτικά μέλη

 1. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
 2. Γεώργιο Αφένδρα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 3. Παναγιώτη Αγγαρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 4. Ελένη Βουλτσιάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
 5. Νικόλαο Καντηράνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 6. Αναστάσιο Τέφα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Χρήστο Βόλο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Φυσικής
 2. Ρωμανό-Διογένη Μαλικιώση, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Μαθηματικών
 3. Ιωάννη Κατσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Χημείας
 4. Αναστασία Κουβάτση, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας
 5. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας
 6. Νικόλαο Λάσκαρη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής

Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία και συγκέντρωση του υλικού για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού της ΣΘΕ.