Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών

Η Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Κλεομένη Τσιγάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Στέφανο Σγαρδέλη, Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας
  3. Κωνσταντίνο Παπαζάχο, Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας
  4. Γεώργιο Μπλέκα, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Χημείας
  5. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών
  6. Θρασύβουλο Τσιάτσο, Επίκουρο Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

Στόχος της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και συλλογή υλικού για την ίδρυση Τμήματος/Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τη διεπιστημονικότητα.