Επικαιροποίηση του "Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. (Ιανουάριος 2020)"

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 285/21-1-2020 επικαιροποίησε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Επικαιροποίηση_Ιανουάριος 2020), ο οποίος έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο  http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 .

Η επικαιροποίηση αφορά:

-  στη σύνθεση των συλλογικών οργάνων της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2019-2020.

- στην προσθήκη δύο νέων Επιτροπών της Σ.Θ.Ε.

- στην προσθήκη της διαδικασίας "Άδεια και έγκριση μετακίνησης Προέδρων για εκτέλεση υπηρεσίας".

- στην προσθήκη υποδείγματος για την αναφορά/ενημέρωση εκτεταμένων φθορών στις κτηριακές υποδομές της Σ.Θ.Ε.

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.