Διάλεξη του Γάλλου Παλαιοανθρωπολόγου Dr Antoine Balzeau στη Σ.Θ.Ε.