Ανάκληση προκηρύξεων εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4690/2020  και τις διατάξεις του άρθρου 97 και της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4692/2020 ανακαλεί τις από 28-5-2020 προκυρηχθείσες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022, λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου που καθορίζει τη σχετική διαδικασία.

Οι παραπάνω εκλογές θα επαναπροκηρυχθούν σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις.