Συγκρότηση Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών ως Όργανα Διενέργειας Εγκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Συγκρότηση Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών ως Όργανα Διενέργειας Εγκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε., για διετή θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α', 4-8-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.