Ανακοίνωση υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.για διετή θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022.

Τα μέλη των τριμελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιους  για τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022, στις εκλογές της 21ης Ιουλίου 2020, τους εξής:

 

Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου

Υποψήφιοι για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου

Τμήμα Φυσικής

Δημήτριος Μελάς, καθηγητής

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, αναπλ. καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών

1. Δημήτριος Πουλάκης, καθηγητής

2. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, καθηγήτρια

1.Ιωάννης Αντωνίου, καθηγητής

2.Δημήτριος Μπετσάκος, καθηγητής

Τμήμα Χημείας

1. Δημήτριος Αχιλιάς, καθηγητής

2. Παναγιώτης Σπαθής, καθηγητής

1. Θεόδωρος Καραπάντσιος, καθηγητής

2. Αλέξανδρος Κουμπής, καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

Μηνάς Γιάγκου, καθηγητής

Διονύσιος Γιουλάτος, καθηγητής

Τμήμα Γεωλογίας

Κωνσταντίνος Παπαζάχος, καθηγητής

Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, αναπλ. καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθέριος Αγγελής, καθηγητής

Γεώργιος Παπαδημητρίου, καθηγητής