Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Σ.Θ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 296/8-7-2020 ενέκρινε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2020-2021.