Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των έξι (6) Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για διετή θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020). Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη των Κ.Ε.Ε. προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως εξής:

 

 

Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τμήμα Φυσικής

Δημήτριος Μελάς, καθηγητής

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, αναπλ. καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών

Δημήτριος Πουλάκης, καθηγητής

Ιωάννης Αντωνίου, καθηγητής

Τμήμα Χημείας

Παναγιώτης Σπαθής, καθηγητής

Θεόδωρος Καραπάντσιος, καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

Μηνάς Γιάγκου, καθηγητής

Διονύσιος Γιουλάτος, καθηγητής

Τμήμα Γεωλογίας

Κωνσταντίνος Παπαζάχος, καθηγητής

Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, αναπλ. καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθέριος Αγγελής, καθηγητής

Γεώργιος Παπαδημητρίου, καθηγητής