Έκθεση Εικαστικών Τεχνών με θέμα «Αστικό Τοπίο. Ο χώρος όπου κινείται και δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος – μια διαρκής πρόκληση ανθρώπου - φύσης»

«Αστικό Τοπίο. Ο χώρος όπου κινείται και δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος – μια διαρκής πρόκληση ανθρώπου - φύσης».
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η έκθεση διοργανώθηκε με ανοιχτή πρόσκληση του ΔΣ του Ε.Ε.Τ.Ε. προς στα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. όλων των ειδικοτήτων, που ζουν ή εργάζονται στη Βόρεια Ελλάδα.