Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ 2020

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες σε αντικείμενα συναφή με μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές :

      1. Θεματική Περιοχή Μηχανικής
      2. Θεματική Περιοχή Θετικών Επιστημών
      3. Θεματική Περιοχή Οικονομικής Επιστήμης
 
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις σχετικές προκηρύξεις και τα έντυπα των αιτήσεων:
 
Αρχείο: