Επικαιροποίηση του "Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Σεπτέμβριος 2021)

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 319/13-9-2021 επικαιροποίησε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Επικαιροποίηση_Σεπτέμβριος 2021), ο οποίος έχει αναρτηθεί μαζί με τα υποδείγματα των εγγράφων στο σύνδεσμο  http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 . Για λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης του Οδηγού πατήστε εδώ.

Η επικαιροποίηση αφορά:

- στη σύνθεση των συλλογικών οργάνων της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022.

- στην προσθήκη της Επιτροπής Covid-19 της Σ.Θ.Ε.

- στην προσθήκη της διαδικασίας "Αίτηση φοιτητή/τριας για υπαγωγή του/της στο καθεστώς μερικής φοίτησης".

- στην καινούργια έκδοση του Υποδείγματος 8 "Αίτηση άδειας απουσίας μελών ΔΕΠ για προσωπικούς λόγους".

- στην τροποποίηση της διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.