Τροποποίηση του Aκαδημαϊκού Hμερολογίου της ΣΘΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Σας γνωστοποιούμε ότι η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 321/6-10-2021, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου αριθμ. 9942/30-9-2021, τροποποίησε  το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής Θετικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως προς την έναρξη των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και ως προς τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτή.