Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΣΘΕ_15-10-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ στη συνεδρίασή της αριθμ. 323/15-10-2021 παρακολουθώντας τη διαδικασία της πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την έναρξή της στις 11 Οκτωβρίου 2021, διαπιστώνει τις δύσκολες συνθήκες στα δια ζώσης μαθήματα, λόγω της πλήρους χωρητικότητας σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας. Εκφράζει τον προβληματισμό της και την ανησυχία της για τη δυνατότητα  πιστής εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών τόσο μέσα στα αμφιθέατρα και στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους κοινόχρηστους χώρους των κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ.

Η Κοσμητεία σε συνεργασία με την Πρυτανεία έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όπως η προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού αέρα, η ενισχυμένη καθαριότητα, η τοποθέτηση θερμομετρητών και αντισηπτικών, η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στις κτηριακές υποδομές, η έκδοση Κανονισμού λειτουργίας της ΣΘΕ COVID-19 , καθώς και ο συντονισμός των ελέγχων των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων στις εισόδους των κτηρίων.

Η Κοσμητεία παροτρύνει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής για την πιστή τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας της ΣΘΕ για την εύρυθμη και ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού και της φοιτητικής κοινότητας της Σχολής. Επίσης, η Κοσμητεία παροτρύνει τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία, ψηφιακά και άλλα, για την υποστήριξη της δια ζώσης διδασκαλίας.

Η Κοσμητεία, όπως άλλωστε και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, κρίνει ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι στις εισόδους των κτηρίων είναι σημαντικοί και πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Από την Κοσμητεία της ΣΘΕ