Ομόφωνη Ανακοίνωση Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τα χθεσινά γεγονότα του Χημείου

Ομόφωνη Ανακοίνωση Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τα χθεσινά γεγονότα του Χημείου

Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» της εξέγερσης της 17 Νοέμβρη πάντα επίκαιρο συνοψίζει τη διαρκή διεκδίκηση  για τη μόρφωση, τη δημοκρατία, το καλύτερο μέλλον.

Για ένα ζωντανό πανεπιστήμιο, χώρο εκπαίδευσης, μάθησης, έρευνας, χώρο ανταλλαγής ιδεών, οι αρχές της δημοκρατίας αποτελούν τον θεμέλιο λίθο. Ο πλουραλισμός των ιδεών, οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να ακούγονται και να είναι σεβαστές πάντα με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό της αποστολής του χώρου και των ανθρώπων του.

Καλούμε την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ταυτότητα του χώρου και να απομονώσει, όπως έκανε χθες στο Χημείο, άτομα ή ομάδες που προσπαθούν να τις αλλοιώσουν.