Επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους

Επικαιροποιημένες (7-1-2022) οδηγίες διαχείρισης (απομόνωσης-καραντίνας) κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους από την Υγειονομική Επιτροπή του Α.Π.Θ.