Ραδιοεπικοινωνιών

Τμήμα: 
Φυσικής
Τομέας: 
Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος
Διευθυντής: 
Σάχαλος Ιωάννης
Είδος Εργαστηρίου: 
Πιστοποιημένο, Διαπιστευμένο