Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Τμήμα: 
Φυσικής
Τομέας: 
Φυσικής Στεράς Κατάστασης
Διευθυντής: 
Πολυχρονιάδης Ευστάθιος
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών