Επιτροπή Φροντίδας ΑΜΕΑ

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η υποστήριξη και διαχείριση των λειτουργικών αναγκών των Α.Μ.Ε.Α των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Μέλη: Αγγελής Ελευθέριος (Τμ. Πληροφορικής, Συντονιστής), Χαρίτων Πολάτογλου (Τμ. Φυσικής), Γουσίδου-Κουτίτα Μαρία (Τμ. Μαθηματικών), Τσιμίδου Μαρία (Τμ. Χημείας), Μουρατίδης Αντώνιος (Τμ. Γεωλογίας), Μπόμπορη Δήμητρα (Τμ. Βιολογίας), Αναστασιάδης Σάββας (Υπάλληλος ΚΗΔ)