Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης αριθμ. 28885/27-8-2017 προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-8-2019.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Αλεξάνδρου», στον 1ο όροφο του Παλαιού κτηρίου του Τμήματος Χημείας, από τις 09:00 έως τις 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη και στο ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτονται.