Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Σ.Θ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 279/12-7-2019 ενέκρινε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2019-2020.