Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. με θητεία έως 31-8-2020.

Τα μέλη της τριμελούς  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή της αίτησης υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. με θητεία έως 31-8-2020 τον κ. Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, αναπληρωτή καθηγητή.