Ετήσια έκθεση απολογισμού του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή, για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.