ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ