Γραμματεία

Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου

   Προϊσταμένη Γραμματείας

   Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, Ισόγειο

   Τηλ: 2310-998020 

   e-mail: eraftopo@sci.auth.gr

Δημήτρης Κώστογλου

  (Διοικητικά)

  Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε, Ισόγειο

   Τηλ: 2310-998072    

   e-mail: dkostogl@sci.auth.gr

 

Γεώργιος Αβραμίδης

   (Οικονομικά)

  Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., Ισόγειο

  Τηλ: 2310-998040

  e-mail: gavram@sci.auth.gr

 

Παναγιώτης  Ελευθερίου

  (Αλληλογραφία)

  Γραφείο: Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., Ισόγειο

  Τηλ: 2310-998030

  e-mail: