Επιτροπή Covid-19

Η Επιτροπή Covid-19 της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Μηνά Γιάγκου, καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας

2. Θεόδωρο Καραπάντσιο, καθηγητή του  Τμήματος Χημείας

3. Αντώνιο Κορωναίο, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

4. Γεώργιο Βουρλιά, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής

5.. Ρωμανό-Διογένη Μαλικιώση, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

6. Απόστολο Παπαδόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η κατάρτιση οδηγιών και ο συντονισμός για την ασφαλή εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία των Τμημάτων της Σχολής, εναρμονισμένων και συνεχώς επικαιροποιημένων με τις εκάστοτε οδηγίες που κοινοποιεί η Πολιτεία.