Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

Η Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

      μέλη της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

 1. Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου, Κοσμήτορα (Συντονιστής)
 2. Ελευθέριο Αγγελή, Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής
 3. Δέσποινα Βώκου, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας
 4. Αλκιβιάδη Μπάη, Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής
 5. Παναγιώτη Σπαθή, Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας
 6. Κωνσταντίνο Παπαζάχο, Αναπλ. Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας
 7. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών

και τους Επόπτες Κτηρίων της Σ.Θ.Ε.

 1. Γεώργιο Κίτη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
 2. Γεώργιο Συρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 3. Γεώργιο Τσακλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 4. Γεώργιο Αφένδρα, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 5. Βασίλειο Μιχαηλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
 6. Γεωργία Θεοχάρη, ΥΙΔΑΧ του Τμήματος Πληροφορικής
 7. Ελένη Ρέκκα, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής
 8. Αριστείδη  Ανθεμίδη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 9. Ιωάννη Λυκάκη,Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 10. Πρόδρομο Ζάνη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 11. Χρήστο Τσάγκα, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
 12. Βασίλειο Καρακώστα, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η διαχείριση καταστάσεων κρίσεων. Η ασφάλεια της διακίνησης του προσωπικού και των φοιτητών από κάθε άποψη (π.χ. από ατυχήματα, πυρασφάλεια, κυκλοφορία οχημάτων και μεταφορών) καθώς και της προστασίας της δημόσιας περιουσίας θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται και να προτείνουν στην Κοσμητεία τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα διάφορα ζητήματα εγκαίρως.