Επιτροπή Εποπτείας Κτηριακών Υποδομών

         Μετά από διαβούλευση το σχήμα εποπτείας των κτηριακών υποδομών - εγκαταστάσεων της Σχολής δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 1. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επιτροπής που δέχθηκαν είτε να συνεχίσουν το έργο τους ως επόπτες κτηρίων είτε να ενταχθούν στην ευρύτερη ομάδα της εποπτείας των κτηρίων μας. Πρόκειται για μια υποχρέωση την οποία λίγοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητά της. Πολλά φορές χρειάστηκε την παρέμβασή τους για την επίλυση ζητημάτων λειτουργίας. Εύχομαι η εμπειρία τους να μεταδοθεί σε νεότερους συναδέλφους ώστε να υπάρξει συνέχεια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική, οργανωτική, διοικητική, λειτουργική επιτροπή της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Επόπτες Κτηρίων ΣΘΕ

Κτήριο Ονοματεπώνυμο/Τμήμα Τηλ. e-mail
Παλαιά Φ.Μ.Σ  Γ. Κίτης                      (Φυσικής) 2310-998175 gkitis@physics.auth.gr
"  Μ. Τρανός                  (Γεωλογίας) 2310-998830 tranos@geo.auth.gr
"  Γ. Τσακλίδης               (Μαθηματικών) 2310-997964 tsaklidi@math.auth.gr
"  Ν. Μαντούβαλος          (Μαθηματικών) 2310-997928 nikosman@math.auth.gr
"  Δ. Μπετσάκος             (Μαθηματικών) 2310-997935 betsakos@math.auth.gr
"  Φ. Πεταλίδου               (Μαθηματικών) 2310-998104 petalido@math.auth.gr
Νέο (Γυάλινο)  Γ. Ραχώνης                  (Μαθηματικών) 2310-998330 grahonis@math.auth.gr
Βιολογίας  Αθ. Παπαδόπουλος      (Βιολογίας) 2310-998359 thanpap@bio.auth.gr
Βιολογίας & Γραμ/τειες  Π. Τριανταφυλλίδης      (Πληροφορικής) 2310-998585 train@csd.auth.gr
Βιολογίας  Ε. Ρέκκα                     (Φαρμακευτιικής) 2310-997614 rekka@pharm.auth.gr
Νέο Χημείο  Α. Ανθεμίδης                (Χημείας) 2310-997826 anthemid@chem.auth.gr
Κεντρικό Παλ. Χημείο  Κ. Λίτινας                    (Χημείας) 2310-997864 klitinas@chem.auth.gr
Μετεωροσκοπείο  Θ. Καρακώστας           (Γεωλογίας) 2310-998456 karac@geo.auth.gr
Αστεροσκοπείο  Χρ. Τσάγκας                (Φυσικής) 2310-999891 tsagas@astro.auth.gr
Σεισμολογικός Σταθμός

 Βασ. Καρακώστας       (Γεωλογίας)

2310-991412

vkarak@geo.auth.gr

Σεισμολογικός Σταθμός Μαν. Σκορδύλης     (Γεωλογίας) 2310-991411 manolis@geo.auth.gr

 

Σχόλια: Τα μέλη της επιτροπής λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τυχόν ατέλεια στην υλοποίηση των έργων οφείλεται στις περιορισμένες δυνατότητες πόρων.