Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

Η Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022 αποτελείται από τα εξής μέλη:

      μέλη της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

 1. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Κοσμητόρισσα (Συντονίστρια)
 2. Ελευθέριο Αγγελή, Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής
 3. Μηνά Γιάγκου, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας
 4. Δημήτριο Μελά, Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής
 5. Δημήτριο Πουλάκη, Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών
 6. Κωνσταντίνο Παπαζάχο, Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας
 7. Παναγιώτη Σπαθή, Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας

και τους Επόπτες Κτηρίων της Σ.Θ.Ε.

 1. Γεώργιο Κίτη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
 2. Γεώργιο Συρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 3. Γεώργιο Τσακλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 4. Γεώργιο Αφένδρα, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 5. Βασίλειο Μιχαηλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
 6. Γεωργία Θεοχάρη, ΥΙΔΑΧ του Τμήματος Πληροφορικής
 7. Ιωάννη Βιζιριανάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής
 8. Αριστείδη  Ανθεμίδη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 9. Ιωάννη Λυκάκη,Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 10. Πρόδρομο Ζάνη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 11. Γεώργιο Παππά, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
 12. Βασίλειο Καρακώστα, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 13. Χριστόφορο Γραβαλίδη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η διαχείριση καταστάσεων κρίσεων. Η ασφάλεια της διακίνησης του προσωπικού και των φοιτητών από κάθε άποψη (π.χ. από ατυχήματα, πυρασφάλεια, κυκλοφορία οχημάτων και μεταφορών) καθώς και της προστασίας της δημόσιας περιουσίας θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται και να προτείνουν στην Κοσμητεία τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα διάφορα ζητήματα εγκαίρως.