Επιτροπή Βιβλιοθηκών

Η Επιτροπή Βιβλιοθηκών της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Νικόλαο Βλάχο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Ελένη Βουλτσιάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
  3. Ιωάννη Γάλλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  4. Νικόλαο Λάσκαρη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  5. Αριστομένη Συσκάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
  6. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
  7. Ορέστη Καλογήρου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των βιβλιοθηκών της Σχολής και της συγκρότησης ενός πλαισίου λειτουργίας τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι παροχές υπηρεσιών προς τους χρήστες, προτείνοντας παράλληλα δράσεις και λύσεις με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.