Επιτροπή Βιβλιοθηκών

Η Επιτροπή Βιβλιοθηκών της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Γεώργιο Ζαχαριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  3. Ορέστη Καλογήρου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
  4. Νικόλαο Λάσκαρη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  5. Ιωάννη Τσιριπίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
  6. Χαράλαμπο Μουστακίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής με αναπληρωματική την κ. Μαρία Γιώτη, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των βιβλιοθηκών της Σχολής και της συγκρότησης ενός πλαισίου λειτουργίας τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι παροχές υπηρεσιών προς τους χρήστες, προτείνοντας παράλληλα δράσεις και λύσεις με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.