Επιτροπή Βιβλιοθηκών της Σχολής

Με στόχο την εκτίμηση των υφιστάμενων προβλημάτων των βιβλιοθηκών στη βάση των οποίων θα εισηγηθούν τρόπους επίλυσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Μέλη: Νικόλαος Βλάχος Τμήμα Φυσικής (Συντονιστής Επιτροπής),  Α. Τέφα (Τμ. Πληροφορικής), Ελένη Βουλτσιάδου (Τμ. Βιολογίας), Αριστομένης Συσκάκης  (Τμ. Μαθηματικών), Αλέξανδρος Χατζηπέτρος Τμ. Γεωλογίας).

Σχόλια: Η επιτροπή παρέδωσε έκθεση η οποία συζητήθηκε στην Κοσμητεία. Μετά την ανταλλαγή απόψεων υπάρχει η βούληση να συνεχιστεί η διαβούλευση καθώς ζητήματα που σχετίζονται με την κοστολόγηση των ενεργειών και αναγκαίων κατασκευών δεν είναι δυνατό να επιλυθούν στο προσεχές μέλλον.