Επιτροπή Βιβλιοθηκών

Η Επιτροπή Βιβλιοθηκών της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Νικόλαο Βλάχο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Ιωάννη Γάλλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  3. Ορέστη Καλογήρου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
  4. Νικόλαο Λάσκαρη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  5. Ιωάννη Τσιριπίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
  6. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των βιβλιοθηκών της Σχολής και της συγκρότησης ενός πλαισίου λειτουργίας τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι παροχές υπηρεσιών προς τους χρήστες, προτείνοντας παράλληλα δράσεις και λύσεις με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.