Επιτροπή Βιβλιοθηκών

Η Επιτροπή Βιβλιοθηκών της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χαράλαμπο Μουστακίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Αλέξανδρο Κουμπή, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  3. Νικόλαο Λάσκαρη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  4. Αριστομένη Συσκάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
  5. Ιωάννη Τσιριπίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
  6. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Ανπλ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των βιβλιοθηκών της Σχολής και της συγκρότησης ενός πλαισίου λειτουργίας τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι παροχές υπηρεσιών προς τους χρήστες, προτείνοντας παράλληλα δράσεις και λύσεις με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.