Επιτροπή Σημασιολογικού Ιστού

Στόχος η αναβάθμιση της σελίδας της Σχολής με το Σημασιολογικό ιστό του ΑΠΘ. Για παράδειγμα ο επισκέπτης πρέπει να είναι σε θέση να βλέπει τα σημαντικότερα επιστημονικά πεδία που η Σχολή θεραπεύει, σε ένα Power Point, όπως και όλες τις εκδηλώσεις που αναπτύσσει, κ.ά.

Μέλη: Ι. Αντωνίου (Τμ. Μαθηματικών), Ν. Βασιλειάδης (Τμ. Πληροφορικής), Π. Τζουνάκης (Τμ. Μαθηματικών), και Στ. Σγαρδέλης (Τμ. Βιολογίας).

Σχόλια: Παραδόθηκε σχετική μελέτη επιλεγμένων ιστοσελίδων των 20 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου προκειμένου να αντλήσουμε ιδέες για βελτίωση της δικής μας σελίδας. Η επιτροπή στη φάση αυτή επιμελείται τρόπους με τους οποίους η σελίδα της Κοσμητείας θα είναι περισσότερο διαδραστική.