Επιτροπή Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδμών-Επόπτες Κτηρίων

Η Επιτροπή Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδμών-Επόπτες Κτηρίων της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

Κτήριο Ονοματεπώνυμο/Βαθμίδα Τμήμα
Παλαιά Φ.Μ.Σ Γεώργιος Κίτης, Καθηγητής Φυσικής
Παλαιά Φ.Μ.Σ Γεώργιος Συρίδης, Καθηγητής Γεωλογίας
Παλαιά Φ.Μ.Σ Γεώργιος Τσακλίδης, Καθηγητής Μαθηματικών
Βιολογίας Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής Βιολογίας
Βιολογίας (Ημιώροφος,1ος όροφος), Γραμματείες Γεωργία Θεοχάρη, ΥΙΔΑΧ Πληροφορικής
Βιολογίας Ελένη Ρέκκα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής
Νέο Χημείο Αριστείδης  Ανθεμίδης, Καθηγητής Χημείας
Παλαιό Χημείο Ιωάννης Λυκάκης, Επικ. Καθηγητής Χημείας
Μετεωροσκοπείο Πρόδρομος Ζάνης, Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας
Αστεροσκοπείο Χρήστος Τσάγκας, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής
Σεισμολογικός Σταθμός Βασίλειος Καρακώστας, Καθηγητής Γεωλογίας
 

Στόχος της Επιτροπής είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρμoδίων για τις ανάγκες συντήρησης και καθαριότητας των κτηριακών υποδομών της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνονται οι Πρόεδροι και ο Κοσμήτορας, καθώς η πρόληψη είναι η καλύτερη δράση. Μεταξύ των εκπροσώπων καλό θα είναι να υπάρχει συχνή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.