Επιτροπή Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών-Επόπτες Κτηρίων

Η Επιτροπή Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών-Επόπτες Κτηρίων της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

Κτήριο Ονοματεπώνυμο/Βαθμίδα Τμήμα
Παλαιά Φ.Μ.Σ

Γεώργιος Κίτης, Καθηγητής

Χριστόφορος Γραβαλίδης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Φυσικής
Παλαιά Φ.Μ.Σ Γεώργιος Συρίδης, Καθηγητής Γεωλογίας

Παλαιά Φ.Μ.Σ

Νέο (Γυάλινο) κτηριο Φ.Μ.Σ.

Γεώργιος Τσακλίδης, Καθηγητής

Γεώργιος Αφένδρας, Επικ. Καθηγητής

Μαθηματικών

Μαθηματικών

Βιολογίας Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής Βιολογίας
Βιολογίας (Ημιώροφος,1ος όροφος), Γραμματείες Γεωργία Θεοχάρη, ΥΙΔΑΧ Πληροφορικής
Βιολογίας Ιωάννης Βιζιριανάκης, Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακευτικής
Νέο Χημείο Αριστείδης  Ανθεμίδης, Καθηγητής Χημείας
Παλαιό Χημείο Ιωάννης Λυκάκης, Αναπλ. Καθηγητής Χημείας
Μετεωροσκοπείο Πρόδρομος Ζάνης, Καθηγητής Γεωλογίας
Αστεροσκοπείο Γεώργιος Παππάς, Επικ. Καθηγητής Φυσικής
Σεισμολογικός Σταθμός Βασίλειος Καρακώστας, Καθηγητής Γεωλογίας
 

Στόχος της Επιτροπής είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρμoδίων για τις ανάγκες συντήρησης και καθαριότητας των κτηριακών υποδομών της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνονται οι Πρόεδροι και ο Κοσμήτορας, καθώς η πρόληψη είναι η καλύτερη δράση. Μεταξύ των εκπροσώπων καλό θα είναι να υπάρχει συχνή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.